Mantelzorg zoekt ondersteuning

Veel mensen met een beperking hebben een mantelzorger. Vaak de levenspartner, een broer of zus of een volwassen kind. Wie het ook is, vaak worden ze vergeten en hebben ze ondersteuning nodig. Of dat nu een gesprek is over jouw sores, of even iemand anders die voor de patiënt zorgt (respijtzorg), advies en ondersteuning in de praktijk of wat anders. Maar waar moet je het aankaarten?

Je kan onder andere naar:

  • jouw huisarts;
  • een organisatie voor mantelzorgondersteuning MEZZO;
  • MEE, ondersteuning voor leven met een beperking;
  • de Mantelzorgmakelaar, neemt regeltaken over;
  • Respijtzorg, tijdelijke overname van patiëntenzorg.

Ook kan u de mantelzorglijn bellen 0900-20 20 496 of het WMO-loket van jouw gemeente.