Mantelzorg

Mantelzorg en PGB

Als een mantelzorger geld ontvangt voor de geleverde zorg kan dit van invloed zijn op de hoogte van een uitkering. Neem voor meer informatie op contact op de Mantelzorglijn van Mezzo 0900 – 2020496, met uw uitkeringsinstantie of met de organisatie van PGB-houders PerSaldo.