Gastgedicht van Manuela Elderman

Manuela is 47 en heb in 2017 een CVA gehad. Rechtszijdige uitval en spraakuitval is het gevolg. Zij verbleef één week op de stroke-afdeling van het UMCG en uiteindelijk 6 maanden in het revalidatiecentrum Beatrix Oord in Haren. 

Op 19 Maart is het 2 jaar geleden dat ik een CVA kreeg.

Roeien

Ik heb geen riemen, ik heb nu spanen
Hetzelfde principe, ander hout
Van inferieure kwaliteit
Met minder buigzaamheid gebouwd

Ze zijn me afgenomen
Ik kreeg er spanen voor terug
Maar ze roeien erg onhandig
En zijn ook zeker niet zo vlug

‘Roeien met de riemen die je hebt’
Het klonk altijd zo vanzelfsprekend
Maar “Probeer om niet te zinken”
Is gewoon wat het betekent

Ook al maakt je bootje water
Is het zwaar en doet het pijn
Leer je spanen te gebruiken
En het zullen je riemen zijn