Vier tips voor het houden van ‘Keukentafelgesprek’

Vier tips voor een zogenaamd ‘Keukentafelgesprek’met de gemeente:

  1. Noteer van te voren wat je wensen zijn en wat je nodig hebt.
  2. Ga met iemand samen naar het gesprek. Twee horen meer dan één. Zijn al jouw punten van het lijstje aan bod gekomen?
  3. Neem je aantekeningen met degene die het gesprek voert door of vraag of je het op kan nemen. Elke gemeente moet volgens de wet een verslag maken. Vraag hier om. Hert is handig dat je de afspraken dan zwart op wit hebt.
  4. Vraag binnen welke termijn er eventueel bezwaar gemaakt kan worden tegen het besluit van de gemeente.

Veel succes!