Nuttige adressen

www.hoeverandertmijnzorg.nl : is een overheidssite waar uw alle informatie vindt over de wet- en regelgeving.

Www.regelhulp.nl : zoeksite, tik wat in (bijv. dagopvang, verpleging, taxivergoeding) en u krijgt een overzicht bij wie u kunt aankloppen.

Google of een andere zoeksite : tik ‘WMO- loket’ in en dan naam van de gemeente waaronder u valt.

Www.ciz.nl : de site van het Centrum Indicatiestelling Zorg, de organisatie die beoordeelt welke zorg iemand voor in aanmerking komt.

Www.zorgkaartnederland.nl : een site waar uw alle gegevens per gemeente krijgt van alle zorgverleners en zorginstellingen, zoals huisartsen, thuiszorgorganisaties, revalidatie-artsen etc.

Www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl de organisatie waar u terecht kunt met een klacht over een arts of verpleegkundige.

Www.pgb.nl : de site van PerSaldo, de belangenvereniging van mensen met een PGB.

Www.zn.nl: de site van Zorgverzekeraars Nederland waar u de adressen vindt van zorgverzekeraars en zorgkantoren.